5 yleistä mokaa kotisivujen sisällössä — Gromi.fi
Pyydä tarjous

5 yleistä mokaa kotisivujen sisällössä

Kotisivujen teko ei ole vaikeaa, mutta kävijämäärien nostaminen ja kohderyhmälle sopiva markkinointi on kokonaan eri asia. Lue tästä 5 yleistä mokaa, mitä kilpailijasi varmasti tekevät omilla verkkosivuillaan.

Ennen kotisivujen tekoa kannattaa varmistaa ettei sorru näihin yleisiin virheisiin. Näiden vinkkien kanssa saat parempia tuloksia ilman kantapään kautta oppimisen vaivaa.

Yleinen moka #1: Ei tarpeeksi tekstiä

Kuten voit varmaankin arvata, kotisivujen tekstisisällöillä on positiivinen vaikutus hakukonenäkyvyyteesi, ja se vakuuttaa sivujesi kävijät asiantuntijuudestasi ja parantaa myyntimahdollisuuksiasi.

Siitä huolimatta kovin monesti törmää sivuihin, joissa mahdollisille asiakkaille ei tarjota tarpeeksi hyödyllistä informaatiota ja sivuilla on paljon tarpeetonta ja merkityksetöntä tekstiä.

Puutteelliset tekstisisällöt johtuvat usein tyypillisestä ajattelutavasta, etteivät pitkät tekstit kiinnittäisi tarpeeksi huomiota, ja siten jäisivät lukematta. Pitkä teksti leimataan monesti sekavaksi ja hyödyttömäksi sisällöksi, josta on hankala löytää tärkeää tietoa nopeasti ja vaivattomasti.

Tietysti on ilmiselvää, että sivuilla vierailevan täytyy löytää etsimänsä tieto mahdollisimman nopeasti nettisivuilta. Pitkät vaikealukuiset kappaleet ajavat mahdolliset asiakkaat pois.

Mahdollinen asiakas yleensä etsii sellaista palveluntarjoajaa, jonka sivuilta löytyy kaikki ostopäätöksen tekoon tarvittavat tiedot vaivattomasti selkeässä ja informatiivisessa paketissa.

Miten tekstin määrä vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen?

Asiakas harvemmin edes löytää sellaisia nettisivustoja, joiden sisältö on tynkä ja hyödytön. Jos sivustolla on vähän tai ei ollenkaan hyödyllistä tietoa, Google ei todennäköisesti edes näytä sivustoa hakutuloksissaan.

Oiva keino hakukonenäkyvyyden parantamiseen on tarjota ideaalisti ainakin noin 300 sanaa tekstiä per sivu.

Tasapainoilu näiden kahden asian (kattavuuden ja helppolukuisuuden) välillä voi olla vaikeaa, mutta ei mahdotonta.

Mitä asialle tulisi tehdä?

Tekstin asettelu, lyhyet kappaleet, väliotsikot ja alasivut helpottavat asioita jo huomattavasti. Pitkä teksti ei nimittäin ole laisinkaan raskas tai vaikealukuinen, kunhan se on jaksotettu ja aseteltu oikein.

Kun kappaleet ja virkkeet ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, niin tekstiä on helppo lukea ja siihen on paljon helpompi tarttua. Aiheiden mukaan ryhmitellyt tekstiosiot ja selkeät, informatiiviset otsikot helpottavat kokonaisuuden hahmottamista ja auttavat löytämään tekstistä itseä kiinnostavat asiat nopeasti silmäilemällä.

Yleinen moka #2: Vähäinen tieto kohderyhmästä

Kohderyhmän tunteminen on hankala, mutta erittäin tärkeä osa markkinointia. Tuntemus kohderyhmästä on avain sivuston ja markkinoinnin onnistumiseen. Kotisivut tulee aina tehdä pitäen mielessä kohderyhmän tarpeet ja ajattelutavat.

Asiakasprofilointi ja ostajapersoonien määrittely voi olla hyödyllistä ja kätevää, mutta aluksi pääset helpommalla, kun alat julkaisemaan kotisivuillasi blogia. Blogi tuo sivustollesi kirjoittamistasi aiheista kiinnostuneen yleisön. Kun aiheet liittyvät myymiisi tuotteisiin ja palveluihin, olet löytänyt kohderyhmäsi. Sitten pääset tutustumaan tähän ryhmään paremmin.

Tyypillisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä analysoimalla voidaan saada selville, miten asiakkaiden ostopäätös normaalisti tapahtuu, millaisia asiat ostajia kiinnostavat ja minkälaisia asioita heillä on mielessä, kun he päätöstä tekevät.

Erilaiset kohderyhmät ja tavoitteet vaativat tietysti erilaista sisältöä. Millaiselle ryhmälle teksti on suunnattu ja millainen teksti tekee vaikutuksen juuri tähän ryhmään?

Ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen auttaa kohdentamaan tekstit tyylin ja asiasisällön kannalta kohderyhmälle ideaaliksi.

Kenelle kotisivusi on suunnattu?

Yksi teksti voi toimia hyvin kuluttajille, mutta ei alan ammattilaisille.

Spesifit termit tekevät kanssakäymisestä helpompaa asiantuntijoiden välillä, kun taas tavallisilla ihmisillä voi olla vaikeuksia saada selkoa tekstistä ja siinä olevasta vieraasta terminologiasta.

Ammattitermistöä kannattaa käyttää ainoastaan kun haluaa tuoda ilmi asiantuntemustaan. Asiakkaat on parempi vakuuttaa yksinkertaisemmalla ja helposti lähestyttävällä tekstillä, jossa on esitelty ratkaisu ongelmaan, johon lukija voi samaistua helposti ja esteettä.

Yleinen moka #3: Ei Call-to-Action -painikkeita

Yrityksen verkkosivustoilla tekstisisältö on normaalisti tehty vakuuttamaan asiakkaat ja ohjaamaan heitä ostopolulla eteenpäin.

Ostosten tekemisessä on usein erilaisia välietappeja, kuten uutiskirjelistalle liittyminen, mahdollisen arviopyynnön tilaaminen, hintalaskurin täyttäminen tai yhteydenottopyynnön jättäminen. Tekstisisällön tarkoitus on johdatella ja ohjata sivuston vierailijoita kohti näitä tavoitteita.

Mikä on Call-to-action?

Call-to-Action -painikkeet ovat erilaisia toimintakehotteita, jotka ovat erinomainen keino tuuppaamaan asiakkaita haluttuja toimenpiteitä kohti.

Muusta sivun normaalista taustasta ja tekstistä erottuvat painikkeet innoittavat asiakasta toimimaan toivotulla tavalla ja saattavat jopa myös nostaa mielenkiintoa esimerkiksi yhteydenottoon.

Useita erottuvia toimintakehotteita olisi hyvä lisätä sivuille sellaisiin paikkoihin, joissa sivuston vierailija saattaisi olla valmis ottamaan seuraavan askeleen ja tekemään toivotun toimenpiteen.

Yksinkertainen yhteystietosivu josta puuttuu selkeät toimintaohjeet ei menesty hyvin, sillä se todennäköisesti vain aiheuttaa asiakkaalle tarpeetonta päänvaivaa. Siksi on olennaista, että sivuilla kerrotaan mahdolliselle asiakkaalle selkeästi ja suoraan, miten hänen olisi paras edetä asian kanssa.

Yleinen moka #4: Puuttellisesti tietoa itse prosessista

Kuten olemme jo selvittäneet, on erityisen tärkeää, että asiakasta informoidaan kattavasti niistä hyödyistä, joita hän saa jos hän tekee halutun toimenpiteen nettisivuilla. Toimenpide voi olla ostopäätöstä ennakoiva yhteydenottopyyntö, verkko-ostoksen teko, tai yhtä hyvin vaikka uutiskirjeen tilaaminen.

Asiakkaalle on siis tehtävä selväksi, minkälaisen ongelman hän saattaa selvittää tekemällä halutun toimenpiteen. Jos kyseessä on uutiskirjeen tilaaminen, asiakkaalle on hyvä kertoa kaikista ilmaisista vinkeistä tai ennakkotarjouksista, joita uutiskirjeen tilaajana voi saada. Jos toimenpiteeseen liittyy palvelun tai tuotteen ostaminen, voi olla tehokasta esitellä miten ostos saattaa esimerkiksi helpottaa asiakkaan arkea. Kannattaa tuoda esille erilaisia hyötynäkökulmia tuotteeseen tai palveluun liittyen.

Myös vaikkapa ilmainen arviokäynti olisi paljolti vetoavampi, jos asiakkaalle esiteltäisiin sen tuomia hyötyjä: “Ilmaisella arviokäynnillä saat peltisepän arvion peltikatosta ja sen lisäksi kirjallisen raportin sen mahdollisista ongelmista ja yleisestä kunnosta. Arviokäynti ei sido sinua mihinkään, ja raportin kanssa pystyt helposti kilpailuttamaan tekijät kattoremonttia varten.”

Miksi prosessia kannattaa esitellä kattavammin? 

Mahtipontiset lupaukset ja hyötyjen esitteleminen eivät yksinään tule vakuuttamaan ketään tekemään ostosta, ja voivat jopa pahimmillaan vaikuttaa epäluotettavilta, jos niiden taustalla olevaa prosessia ei esitellä kunnolla.

Asiakkaalle tulee tarjota ratkaisu ja vastaus ongelmaan, mutta sen lisäksi hänelle täytyy kertoa miten tähän ratkaisuun päästään.

Kun on kyseessä jonkin palvelun ostaminen, on tärkeää kertoa asiakkaalle esimerkiksi erilaisista suunnittelu- ja työvaiheista, niiden aikataulusta ja toteuttajista. Kun asiakas ymmärtää ja on tietoinen ostoprosessin vaiheista alusta lähtien, myös yhteydenottokynnys madaltuu huomattavasti.

Yleinen moka #5: Hinnaston ja referenssien puute

Jos nettisivuilta puuttuu referenssit, se näyttää yleensä poikkeuksetta epäilyttävältä.

Useat lähteet kertovat, että netin käyttäjistä 88% etsii tietoa tuotteista ja palveluista verkosta, ja 58% heistä tekee vertailuja eri tuotteiden ja palveluntarjoajien välillä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Tämän takia tuotteiden laadun ja oman ammattitaidon korostamisen ohella on erittäin merkityksellistä kirjoittaa selkeästi, mitä sellaista yritys tekee tai tarjoaa paremmin, joka erottaa sen muiden palveluntarjoajien joukosta.

Tyytyväisten asiakkaiden palaute ja muu aiempi näyttö on huomattavasti vakuuttavampaa ja luotettavampaa mahdollisten asiakkaiden silmissä kuin tyhjät lupaukset omasta osaamisesta.

Luottamuksen lisäksi referenssikuvat- ja videot sekä tyytyväisten asiakkaiden suositukset ovat helppo keino saada nettisivulle asiakkaisiin vetoavaa sisältöä.

Tuotteen tai palvelun ominaisuuksien ja laadun lisäksi asiakkaita kiinnostaa yleensä myös sen hinta. Hinta ei aina ole ratkaiseva tekijä asiakkaan ostopäätöksessä, mutta sen näkyvyys saattaa madaltaa kynnystä yhteydenottoon ja siten ostopäätöksen tekoon huomattavasti.

Olisi siis hyvä miettiä, miten järkevää olisi jättää hinnasto julkaisematta kilpailijoiden pelossa. Jos minkäänlaista hinnastoa ei ole asiakkaalle näkyvillä, on todennäköistä että yhteydenottoa ei tule. Hinnasta ei normaalisti tule estettä jos yritys onnistuu vakuuttamaan asiakkaan kyvyistään ja asiantuntijuudestaan. Julkinen hinnasto saattaa itseasiassa jopa olla ratkaiseva tekijä joka lopulta johtaa ostopäätöksen tekoon.